4) Ðức tin đến từ đâu?

“Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Ðấng Christ được rao giảng.” (Rôma 10:17)

Lời Chúa là hạt giống của đức tin. Khi một người nghe Lời Chúa, nếu họ mở lòng ra để tiếp nhận, hạt giống đó sẽ rơi vào trong lòng. Rồi bởi ơn Chúa từ trời, bởi những tao ngộ của đời sống, hạt giống ấy sẽ nẩy mầm, kết nụ, ra trái. Càng nghe Lời Chúa và tiếp nhận Lời Chúa vào lòng, đức tin càng tăng trưởng trong cuộc sống.

Ðức tin đến từ _____ Lời Chúa. 

3) Vạn vật bày tỏ điều gì về Thượng Ðế Toàn Năng?

“Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời; Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” (Thi Thiên 19:1)

“Vì điều chi có thể biết được về Ðức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Ðức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được.” (Rôma 1:19,20)

Thiên nhiên và Thánh Kinh bày tỏ cho chúng ta có một Ðấng Tối Cao là tác giả của chúng. Một vật hiện hữu phải có người tạo ra nó.

Vũ trụ bao la bát ngát, vận hành trong một trật tự tinh vi, tùy thuộc vào nhau, bổ sung và cung cấp cho đời sống của mọi vật. Mây trở thành mưa, để làm tươi mát và đem sự sống đến cho mọi vật. Nước chảy từ nguồn, xuống suối, vào sông, và ra biển. Nước biển lại bốc hơi trở thành mây. Mọi sự tuần hoàn theo chu kỳ của nó. Tất cả những điều nầy không phải tự nhiên mà có. Chính Thượng Ðế Toàn Năng đã sắp đặt chúng hầu cung cấp cho sự sống của muôn loài.

Nếu nói rằng con người tự nhiên mà có thì bộ phận nào trong con người có trước? Óc có trước chăng? Nếu óc có trước thì máu ở đâu để cung cấp dưỡng khí và dinh dưỡng hầu nuôi sống óc? Tim, gan, phổi, bao tử bộ phận nào có trước có sau? Nếu nói rằng di truyền tính DNA là nguyên do của sự sống, thì ai tạo ra DNA? Ai tạo ra những chất xúc tác (enzymes) để những chất nầy làm trung gian trong sự kết tạo nên DNA? DNA dẫn đến sự sống con người, hay từ một con người sống mà có DNA?

Con gà với quả trứng gà: cái nào có trước? Phải có một Ðấng _____ ______ phác họa và tạo dựng mọi sự.

1) Ðiều kiện để đến với Thượng Ðế Toàn Năng là gì?

“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Ðức Chúa Trời phải tin rằng có Ðức Chúa Trời, và Ngài là Ðấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hêbơrơ 11:6)

Ðức tin là điều kiện tiên quyết để đến với Thượng Ðế. Ðó là điều kiện mà Ngài đòi hỏi, là điểm khởi đầu trong sự thông công giữa con người với Thượng Ðế Toàn Năng, là điểm tiếp xúc giữa thiên đàng và hạ giới. Muốn đến với Thượng Ðế phải ____ rằng có Thượng Ðế hiện hữu. Muốn nói chuyện với Thượng Ðế phải ____ rằng Ngài hiện hữu. Một người thông minh sáng suốt không thể nào nói chuyện với một người mà mình không tin rằng người đó có mặt. 

2) Ðức tin là gì?

“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” (Hêbơrơ 11:1)

Khi Columbus quyết định làm cuộc thám hiểm và khám phá ra Châu Mỹ, không phải ông làm một cuộc thám hiểm liều mạng, mù quáng. Nhưng trong những chuyến hải hành trước đó, ông đã tìm thấy những loại thảo mộc trôi trên mặt biển mà không hề được tìm thấy ở trên thế giới mà người ta biết lúc bấy giờ. Nắm được những bằng cớ đó, ông suy luận rằng phải có một vùng đất mà chưa ai khám phá ra. Và ông quyết định thực hiện chuyến mạo hiểm.

Ðức tin trong Thượng Ðế không phải là một sự mù quáng. Không ai thấy được gió, nhưng thấy tác động của gió trên vạn vật, chúng ta biết rằng gió có hiện hữu. Chúng ta không thấy được trái đất đang quay hay có hình tròn. Nhưng ở một góc cạnh nào đó trong không gian chúng ta sẽ thấy những điều nầy. Thượng Ðế cung cấp cho chúng ta đủ bằng cớ trong thiên nhiên, trong đời sống để chúng ta biết rằng Ngài có hiện hữu. Ai dừng lại suy nghĩ sẽ thấy bàn tay mầu nhiệm của Thượng Ðế đang hành động trong đời sống.

Ðức tin là ___ _____ ______ của những điều mình đang mong đợi.

0) Giới Thiệu

Khi quân đội đồng minh tấn công nước Ðức vào cuối Ðệ Nhị Thế Chiến, các chiến sĩ đồng minh lùng xét từng tấc đất, từng ngôi nhà, từng nông trại để tìm những người lính bắn sẻ của quân địch. Khi một binh sĩ đến gần một ngôi nhà bỏ hoang đổ nát bởi bom đạn, anh chiếu ngọn đèn bin vào trong hầm nhà đen tối, dơ dáy. Anh đọc được những hàng chữ của một nạn nhân chiến dịch giết người tập thể của Hítle như sau:

Tôi tin mặt trời vẫn hiện diện dù khi không thấy ánh sáng của nó.
Tôi tin ở tình yêu, dù khi nó không được bày tỏ.
Tôi tin vào Thượng Ðế, dù khi Ngài yên lặng.

Ðức tin, hay niềm tin, là điều cần thiết cho đời sống. Dù rằng chúng ta có ý thức hay không, trong mọi sinh hoạt của đời sống chúng ta phải có lòng tin thì mọi sự mới kết quả.

Ði khám bệnh ở văn phòng bác sĩ, chúng ta phải tin vào khả năng của vị bác sĩ đó. Mua một món hàng, chúng ta phải tin vào công dụng của món hàng đó. Có tin vào ngân hàng, chúng ta mới gởi tiền tiết kiệm ở ngân hàng. Mọi sự chúng ta làm có tin rằng tốt đẹp cho cuộc sống, chúng ta mới thực hiện. Người sống mà không có niềm tin, thì sống vô hồn, không ngày mai, không ý nghĩa.

Nếu không tin ở Trời, chúng ta phải tin vào một vị thần nào đó, một người nào đó, một điều gì đó, hay chính mình. Niềm tin đặt đúng chỗ thì sẽ có hạnh phúc. Niềm tin đặt sai chỗ thì một ngày kia sẽ thất vọng. An Bình Hạnh Phúc kính mời quý vị cùng đi tìm một đức tin thật.

5162858
Today
This Week
This Month
182
5155
16457

2022-09-25 09:14

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.