6) Kinh Thánh nói gì về hoạt động?

“Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn.” (Sáng Thế Ký 2:15)

“Giấc ngủ của người làm việc là ngon, mặc dầu người ăn ít hay nhiều; nhưng sự chán lắc làm cho người giàu không ngủ được.” (Truyền Ðạo 5:12)

Hoạt động tập thể dục là điều cần thiết cho cơ thể. Ðấng Tạo Hóa đã chọn cho tổ phụ đầu tiên của chúng ta một môi trường phù hợp nhất với sức khỏe và hạnh phúc của mình. Rèn luyện thân thể trong thiên nhiên làm gia tăng sức khỏe về thể xác và tinh thần. Làm việc là một ơn phước để tránh nhàn cư vi bất thiện, và giúp cho đời sống thêm ý nghĩa. Giấc ngủ của bạn sẽ ____ ____ nếu bạn có tinh thần làm việc. 

Lời hứa nguyện: Một đời sống lành mạnh bao gồm nhiều lãnh vực với các phương pháp dinh dưỡng như: không khí trong lành, ánh sáng mặt trời đầy đủ (30 phút mỗi ngày), sự điều độ, nghỉ ngơi, rèn luyện, chế độ ẩm thực, nước uống, và lòng tin vào quyền năng của Ðức Chúa Trời Toàn Năng. Bạn có hứa nguyện sẽ hiến dâng thân thể của mình làm đền thờ cho Thượng Ðế Toàn Năng qua cách dinh dưỡng của bạn chăng? Có __ Không ____. Bạn có hứa sẽ mời Ðức Thánh Linh dạy cho bạn biết cách gìn giữ sức khỏe của mình hầu chuẩn bị gặp gỡ Chúa Giê-su trong ngày tái lâm chăng? Có ____ Không _____ 

5) Kinh Thánh dạy gì về đức tự chủ và sự điều độ?

“Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ; Và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành.” (Châm Ngôn 16:32)

“Người nào chẳng chế trị lòng mình, khác nào một cái thành hư nát, không có vách ngăn.” (Châm Ngôn 25:28)

“Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình.” (Giacơ 3:2)

“Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.” (Êphêsô 4:29)

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là ... tiết độ.” (Galati 5:22)

“Con chớ chịu vật vã đặng làm giàu; Khá thôi nhờ cậy khôn ngoan riêng của con.” (Châm Ngôn 23:4).

“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó ... đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày Ðức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Ðức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. (Xuất Êdíptô Ký 20:8-11)

“Vì ý muốn Ðức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Ðức Chúa Trời.” (1 Têsalônica 4:3-5)

“Nếu con có láu ăn, khá để con dao nơi họng con... Hỡi con, hãy nghe và trở nên khôn ngoan, khá dẫn lòng con vào đường chánh. Chớ đồng bọn cùng những bợm rượu, hoặc với những keủ láu ăn; vì bợm rượu và kẻ láu ăn sẽ trở nên nghèo; còn kẻ ham ngủ sẽ mặc rách rưới.” (Châm Ngôn 23:2,19-21).

Sự tiết độ được thể hiện từ việc nhỏ đến việc lớn, từ mỗi lời nói đến hành động, từ sự ăn uống đến cách sống, từ cảm xúc cho đến việc làm. Ðức Chúa Trời muốn chúng ta có sự quân bình, không lười biếng cũng không làm việc quá sức. Xem thêm Mathiơ 6:31,34; Xuất Êdíptô Ký 20:8-11; 2 Têsalônica 3:10-13; 1 Timôthê 6:8;5:8.

Tấm lòng cần phải được _____ _____.

Lời nói cần phải được _____ ____.

Khi nói thì nên nói những lời _______ mà thôi.

Việc làm cần phải hoàn tất trong ___ ________.

Thân thể của chúng ta cần phải ______ ______.

Cách ăn uống cần phải _____ _______. 

3) Kinh Thánh dạy gì về tư tưởng của chúng ta?

“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Ðức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.” (Philíp 4:8,9)

“Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.” (Châm Ngôn 17:22).

“Vì một người tưởng trong lòng thể nào, thì người quả thể ấy.” (Châm Ngôn 23:7)

Con người là sản phẩm của tư tưởng. Những gì ta đem vào trong tâm trí của ta sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của ta. Và tinh thần sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thân thể. Một tinh thần lành mạnh, vui vẻ, hân hoan là một điều quý báu nhất cho đời sống. Những tư tưởng chủ bại, tiêu cực, sợ hãi, nghi ngờ, nhút nhát, chán nản không phản ảnh được sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời mà lại đem đến sự thiệt hại cho đời sống.

Chúa muốn chúng ta phải nghĩ đến những điều ______ _________. 

4) Kinh Thánh dạy gì về thức uống của chúng ta.

“Rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho hỗn hào; Phàm ai dùng nó quá độ, chẳng phaủi là khôn ngoan.” (Châm Ngôn 20:1). (Phần 2 của câu nầy dịch cho sát nghĩa là: phàm ai để chúng dẫn cho lầm lạc chẳng phải là khôn ngoan)

“Ai bị sự hoạn nạn? Ai phải buồn thaủm? Ai có sự tranh cạnh? Ai than xiết? Ai bị thương tích vô cớ? Ai có con mắt đỏ? Tất những keủ nán trễ bên rượu, đi nếm thứ rượu pha. Chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly, và tuôn chảy dễ dàng; rốt lại, nó cắn như rắn, chít như rắn lục; hai mắt con sẽ nhìn người dâm phụ, và lòng con sẽ nói điều gian tà.” (Châm Ngôn 23:29-33)

“Khốn thay cho kẻ dậy sớm đặng tìm kiếm rượu, chầy đến ban đêm, phát nóng vì rượu!” (Êsai 5:11)

Trong Kinh Thánh, chữ “rượu” có nghĩa là nước nho, hoặc còn tươi hoặc đã lên men. Ở đây Kinh Thánh nói “chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng và tuôn chảy dễ dàng.” Nói một cách khác là đừng uống nước nho (hay bất kỳ loại nào khác) sau khi nó đã được lên men. Xem thêm 1 Côrinhtô 6:9-11.

Tác dụng tức thì của các thức uống gây ra say là làm tê liệt sự phán đoán của chúng ta và bóp méo sự suy luận. Nó đã hủy diệt hàng triệu tâm hồn và gia đình. Chắc chắn nó không thể được thiên đàng chấp nhận. Chúa Giê-su thậm chí đã từ chối nếm dấm khi ở trên cây thập tự, và rượu mà Ngài dùng trong tiệc thánh là rượu “mới” (chưa lên men). Chúng ta không nên dùng một thức uống có chất cồn (men) nào. Ðiều này cũng áp dụng cho những loại thuốc làm thay đổi tinh thần, ngoại trừ vì lý do để chữa bệnh mà thôi. Kinh Thánh khuyên chúng ta đầy dẫy Ðức Thánh Linh, đừng đầy dẫy rượu (Êphêsô 5:18).

Thuốc lá, nhiều loại trà, và cà phê chứa những chất độc và chất gây nghiện, và phải được từ bỏ trước khi làm lễ báptêm. Mặc dầu thuốc lá chưa có trong thời Kinh Thánh nhưng Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:18 cảnh cáo chúng ta rằng: chớ có các loại cây cỏ sanh ra chất độc. “Thuốc lá là một chất độc ngấm ngầm, từ từ, nhưng là độc hại nhất. Dù được dùng ở bất kỳ hình thức nào, nó đều có hại đến sức khỏe. Là một Cơ Ðốc nhân bạn không thể nhân nhượng cho bất cứ một thói quen nào làm tê liệt trí tuệ và ý chí, đánh mất khả năng nhận xét của bạn, và nghịch lại với kết quả của Thánh Linh sống trong tâm hồn bạn tức là sự bình an và điều độ (Galati 5:22). Xem thêm Rôma 6:3,6,16; 2 Phierơ 1:6; Mathiơ 27:34; 26:29; Êsai 28:7; Galati 5:19-21; Ôsê 4:11; Lêvi Ký 10:9-11.

Rượu, thuốc lá, cà phê, bia ... đều là những chất gây _______ ________ cho cơ thể. Chúng ta ____ _____ dùng vì thân thể là đền thờ của ______ _______ ______.
 

2) Chúng ta phải sống như thế nào nếu chúng ta hy vọng sẽ lấy được “mão triều thiên đời đời” dành sẵn cho ta?

“Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.” (1 Côrinhtô 9:24-27). Xem thêm 1 Phierơ 2:9.

“...Tập tành sự tin kính.” (1 Timôthê 4:7)

“Ðoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.” (Luca 9:23)

Nhiều người tin Chúa hôm nay bị dị ứng với hành động hay việc làm. Chúng ta đừng quên rằng đức tin mà không sanh ra việc làm, thì tự nó sẽ chết (Giacơ 2:17,26). Ơn phước Chúa đổ xuống, nhưng chúng ta phải hứng nhận. Sự cứu rỗi Chúa ban cho, nhưng chúng ta phải ngửa tay tiếp đón và gìn giữ. Món quà cứu rỗi Chúa ban, nhưng chúng ta phải tập luyện để xử dụng. Ðời sống của chúng ta là sự tổng kết của các thói quen.

Muốn có thói quen, chúng ta cần phải _____ ________ mỗi ngày. Chúng ta cần phải ____ ____ ____ ____mỗi ngày. Nghĩa là chúng ta phải tập luyện mỗi ngày. 

5162852
Today
This Week
This Month
176
5149
16451

2022-09-25 09:05

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.