9) Ðức Chúa Giê-su dạy chúng ta cần phải làm những điều gì để đứng vững khi tận thế đến? (Mathiơ 24)

Hãy giữ mình (câu 4)

Ðừng bối rối (câu 6)

Bền chí cho đến cuối cùng (câu 13)

Rao giảng Tin Lành ra (câu 14)

Ðọc và để ý đến lời tiên tri Ðaniên (câu 15)

Ðừng bám víu vào vật chất thế gian (câu 16-18)

Cầu nguyện để giữ ngày Thứ Bảy Sabát (câu 20)

Ðừng tin, đừng nghe, đừng đến với christ giả và tiên tri giả (câu 23-25)

Hãy tỉnh thức sẵn sàng (câu 42)

Bạn nghĩ điều nào bên trên khó làm nhất? _________________________________________________

Vui lòng vòng Chữ T nếu trúng và S nếu sai:

T S Từ bỏ Kinh Thánh & kẻ Ðối Ðịch lại Ðấng Christ phải hiện ra trước khi Chúa Giê-su tái lâm.

T S Nghe theo lời của các Mục sư là an toàn nhất.

T S Vì cớ hoạn nạn quá kinh khủng nhiều người sẽ từ bỏ đức tin.

T S Lòng tin kính nhiều người sẽ nguội lạnh trong ngày cuối cùng.

Lời Hứa Nguyện: Xin Chúa giúp con đứng vững trong lẽ thật của Ngài cho đến khi Chúa hồi lai. Con hứa sẽ hết lòng gìn giữ lẽ thật của Ngài. Có _____ Không ______.

8) Sứ đồ Phao-lô được sự khải thị đã cho biết điều gì xảy ra trước khi Chúa tái lâm?

“Luận về sự đến của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài, thì, hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoảng hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gởi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình."

"Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Ðức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Ðức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Ðức Chúa Trời..."

"Bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Ðức Chúa Jêsus sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó, và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi.” (2 Têsalônica 2:1-4,8-10).

Sứ đồ Phao-lô cho biết là đừng để ai lừa dối lung lạc mình, phải có hai biến cố xảy ra trước khi Chúa tái lâm

1) Bỏ đạo hay bội đạo đến trước. Hội thánh của Chúa không đi theo Lời Chúa dạy, mà đi theo ý người để hòa hiệp hòa đồng tôn giáo.

2) Antichrist hay kẻ địch lại Ðấng Christ phải xuất hiện trước. Antichrist là nhân vật từ trong hội thánh, tự xưng là đại diện cho Thượng Ðế Toàn Năng ở trần gian, được người ta thờ lạy như là Chúa. Antichrist sẽ nghịch cùng luật pháp của Chúa và lấy quyền quỷ Satan mà đến (8,9).

Phải có 2 biến cố xảy ra trước khi Ðức Chúa Giê-su tái lâm: 1) ___________ _______; 2) _______________ hiện ra.

6) Sau khi Tin Lành hay Phúc Âm Ðời Ðời được giảng ra khắp đất thì sẽ có chuyện gì xảy ra?

“Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Ða-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý).” (Mathiơ 24:15)

Câu nầy chỉ đến sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem vào năm 70 SC, khi quân đội La Mã dưới quyền lãnh đạo của Tướng Titus tàn phá thành phố nầy. Huyết đổ tràn trên đường phố, đói kém đến độ người ta ăn thịt lẫn nhau. Lính La Mã đã đốt phá hết cả đền thờ.

Trong ngày cuối cùng, đền thánh dưới đất chỉ đến hội thánh của Chúa trên đất (Êphêsô 2:19-22). Antichrist sẽ xuất hiện từ trong hội thánh của Chúa (1 Giăng 2:18,19), sẽ cho phép làm những điều gớm ghiếc nghịch lại với điều răn của Chúa (Khải Huyền 13). Người ta sẽ thờ lạy Chúa chung với các thần của thế gian, đi theo đường lối của loài người.

Tin Lành ____ ____ phải được giảng ra để người ta biết lẽ thật. Lẽ thật phải được giảng ra trước, để khi lẽ dối xảy ra loài người biết cách để phân biệt.

7) Ðiều gì sẽ xảy ra sau khi sự gớm ghiếc được lập ra trong hội thánh?

“Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các người được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt.” (Mathiơ 24:21,22)

“Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu.” (Ðaniên 12:1b)

Thật không thể nào đứng chung với giả. Chúa không chấp nhận chỉ cho Chúa một phần tâm hồn của chúng ta. Khi hội thánh của Chúa, không đi theo đường lối Chúa, đem hình tượng vào trong hội thánh, đi theo ý loài người, công khai bỏ điều răn Chúa, Chúa phải lìa bỏ hội thánh của Ngài. Thế gian từ bỏ Chúa, Chúa đến với hội thánh của Ngài. Hội thánh của Chúa từ bỏ Chúa, Chúa sẽ rút ra ngoài thế giới. Khi Chúa rời bỏ, thì hoạn nạn sẽ đổ xuống. Nhưng vì cớ những người được chọn, thời gian hoạn nạn sẽ cắt ngắn lại.

Những người được cứu trong cơn hoạn nạn là _____________________ __________________________________________________________

5) Tin Lành hay Phúc Âm về nước Ðức Chúa Trời được định nghĩa như thế nào trong Khải Huyền?

“Ðiều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin Lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng, và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính sợ Ðức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Ðấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước.” (Khải Huyền 14:6,7)

Trong Mathiơ Ðức Chúa Giê-su phán rằng Tin Lành hay Phúc Âm được giảng cho muôn dân. Trong Khải Huyền thì Tin Lành hay Phúc Âm Ðời Ðời được giảng cho mọi thứ tiếng.

Cả Kinh Thánh chỉ có một Phúc Âm cho nhân loại (Galati 1:7).

Khải Huyền cho chúng ta biết rằng Phúc Âm Ðời Ðời kêu gọi nhân loại: 1) kính sợ Chúa; 2) đem vinh hiển cho Danh Chúa; 3) thờ phượng Chúa là Ðấng Tạo Hóa.

Ðiều răn thứ tư cho biết thờ Ðấng Tạo Hóa thì phải thờ lạy trong ngày Sabát, tức ngày Thứ Bảy (Xuất Êdíptô Ký 20:8-11)

Tin Lành hay Phúc Âm Ðời Ðời phải được giảng ra ______ ______ thì ngày tận thế sẽ đến.

5162841
Today
This Week
This Month
165
5138
16440

2022-09-25 08:52

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.