5) Sau đây là những điều khuyên bạn cần tập luyện:

Dành thì giờ nhất định để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày.

Tham gia các buổi cầu nguyện nghiên cứu Kinh Thánh trong nhóm của mình

Thờ phượng Chúa trong mỗi ngày Sabát trong nhóm, đừng để bất cứ lý do gì làm bạn bỏ buổi thờ phượng nầy. Ngưng tất cả công việc thường ngày trong ngày Sabát, từ mặt trời lặn tối thứ sáu đến mặt trời lặn tối thứ bảy, tập trung vào sinh hoạt tâm linh, mọi sinh hoạt phải hướng về Chúa.

Ðếm những ơn phước mà Chúa ban cho mình mỗi ngày. Sức khỏe, gia đình, người thân, cơ hội,...

Nói về Chúa Giê-su cho ít nhất là 1 người trong ngày đó.

Làm một điều tốt gì đó cho ít nhất là 1 người trong những người mình gặp gỡ hàng ngày. Giúp người chính là giúp mình. Ban cho có phước hơn là nhận lãnh.

Nếu làm một lỗi lầm nào, đừng nản lòng, cầu xin Chúa tha tội, học bài học, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Ðừng đầu hàng.. Gạt ra ngoài tai những lời phê bình, dị nghị làm bạn nản lòng. Hãy tiến tới trong đời sống.

Chỉ đem vào tư tưởng bạn những điều tốt, lành mạnh, khuyến khích, gầy dựng.

Hãy để hành động của mình biện minh cho mình. Không cần phải phân trần biện hộ cho mình với ai. Mình tốt thì mình cũng đã tốt rồi. Người ta có nói mình xấu, cũng chẳng ăn nhằm gì. Mình có xấu, thì không cần người nói, mình cũng đã xấu rồi. Chúa biết mọi sự, và Ngài sẽ xét xử cho bạn.

Mỗi ngày là một món quà Chúa ban cho mình. Hãy làm một điều gì đó để làm sáng Danh Ngài.

Chúng ta có thể dùng cuộc đời chúng ta để lượm rác, hay dùng cuộc đời chúng ta để ban cho những điều tốt. Những điều nhỏ nhặt, tiểu tiết, cần phải bỏ đi.

Sống ngày hôm nay như là ngày cuối cùng của bạn trên thế giới nầy. Quên đi những thất bại của quá khứ. Ðừng để ý đến những khó khăn của ngày mai. Ngày nào chu toàn trách nhiệm của ngày đó.

Cố gắng đối xử với bạn cũng như kẻ thù với lòng vị tha. Mọi sự rồi cũng trôi qua. Chúa sẽ báo trả cho mỗi người.
Hạnh phúc thật sự nằm trong tâm hồn của mình. Không tùy thuộc vào những gì ở bên ngoài. Hạnh phúc thật không phải bởi những gì chúng ta có được hay nhận được. Hạnh phúc thật chỉ đến khi chúng ta biết ban cho. Ban cho trong khả năng mà Thượng Ðế dành cho mỗi người.

Viết xuống những điều bạn hứa sẽ làm mỗi ngày:

(1) _____________________________________________________________

(2) _____________________________________________________________

(3) _____________________________________________________________

(4) _____________________________________________________________

(5) _____________________________________________________________

(6) _____________________________________________________________

(7) _____________________________________________________________

Lời hứa nguyện: Bạn có hứa nhờ ơn Ðức Chúa Giê-su để tập luyện những điều trên mỗi ngày, hầu trở thành nhân chứng cho Ngài chăng?

Câu trả lời của bạn cho Chúa Giê-su là:
___________________________________________

4) Rồi chúng ta phải tích cực nhờ ơn Chúa để làm điều gì?

“Nhưng, hỡi con, là người cuủa Ðức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến.” (1 Timôthê 6:11,12)

“Những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa các bà già, thì hãy bỏ đi, và tập tành sự tin kính” (1 Timôthê 4:7)

Từ bỏ điều xấu chưa đủ, chúng ta cần phải tập luyện điều_______. Con người của chúng ta là sản phẩm của thói quen, đa số sinh hoạt hàng ngày của chúng ta đến từ thói quen: đi đứng, nói năng, giờ giấc, ẩm thực,... Cho nên hãy kiên nhẫn _____ __________ những thói quen tốt.

2. Vì thế, chúng ta nên sống thế nào để đời sống có ý nghĩa?

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Mathiơ 6:33)

“Vậy nếu anh em được sống lại với Ðấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Ðấng Christ ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Ðấng Christ trong Ðức Chúa Trời.” (Côlôse 3:1-3)

“Nhưng vì cớ Ðấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Ðức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Ðấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Ðấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Ðức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin; cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.” (Philíp 3:7-11)

“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Ðức Chúa Trời mà làm.” (1 Côrinhtô 10:31)
Nhà tâm lý học nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ, Joyce Brothers, đã tuyên bố: “Muốn có hạnh phúc, bạn phải có một việc gì đó để làm, một điều gì đó để trông mong hy vọng, và một đối tượng nào đó để bạn yêu thương.”

Cơ Ðốc nhân phải là những người hạnh phúc nhất trần gian. Chúng ta có một lý tưởng sống cao quý hơn mọi lý tưởng dưới trần thế nầy. Lòng trung của chúng ta được đặt vào một Ðấng mà đời đời không hề thay đổi. Tổ quốc thật sự của chúng ta là thiên đàng.

Chúng ta nên ham mến _____ _____ _______.

Mọi sự ta làm đều vì ______ ______ _____ _____.

Mục tiêu là đạt được sự thông biết _____ _______. 

3) Muốn đạt được những điều trên trước hết chúng ta cần phải làm gì?

“Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng: bởi những sự ấy cơn giận của Ðức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục; lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Ðừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Ðấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.” (Côlôse 3:5-10)

“Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Ðức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Ðức Chúa Trời đâu. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhân danh Ðức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Ðức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.” (1 Côrinhtô 6:9-11)

Muốn vườn hoa trong sân nhà chúng ta đẹp đẽ, trước hết phải nhổ bỏ những cỏ dại, chặt bỏ những cành lá mọc vô thứ tự. Muốn có đức hạnh tốt đẹp, trước nhất những thói hư tật xấu phải được từ bỏ đi.

Các thói quen hư xấu như: cờ bạc, rượu chè, nhậu nhẹt, đánh bài, trà đình, tửu quán, những lời nói tục tỉu, những phương cách làm tiền bất lương, gian dối..., đều cần phải được ______ ________.

Bạn có thể kể thêm những điều xấu gì cần phải được nhờ ơn Chúa để từ bỏ chăng?

(1) _________________________________________________________

(2) _________________________________________________________

1. Kinh thánh dùng hình ảnh nào để minh họa cho chúng ta tính chất tạm bợ của đời sống trên đất?

Vào thập niên 1930, một cuộc gặp gỡ kỳ thú xảy ra giữa Charles Schwab, Tổng Giám Ðốc công ty luyện thép Bethlehem Steel, và Ông Ivy Lee, là một nhà cố vấn về lãnh vực quản trị điều hành. Ông Schwab là người thành công vượt bực, một trong những người giàu và có quyền thế nhất trên thế giới thời bấy giờ. Ông Lee là một người hăng say, và cũng đầy lòng tự tin.

Trong cuộc nói chuyện, Ông Lee bảo đảm rằng nếu công ty Bethlehem Steel làm theo lời khuyên của ông, thì mức sản xuất và lợi tực của công ty sẽ gia tăng. Ông Schwab trả lời, “Ông Lee, nếu ông có thể chỉ cho chúng tôi cách nào để hoàn tất nhiều việc hơn nữa, thì tôi sẽ nghe theo ông. Và nếu phương cách của ông có hiệu quả, tôi sẽ đền công cho ông bất cứ giá nào ông muốn, miễn là có lý.”

Ông Lee đưa ra một tờ giấy trắng và nói, “Ông viết xuống những điều quan trọng nhất mà ông muốn làm ngày mai.” Sau khi ông Tổng Giám Ðốc Schwab làm xong, ông Lee bảo, “Bây giờ, ông đặt số thứ tự ưu tiên cho những điều nầy.”  Ông Schwab làm theo. Ông Lee bảo, “Sáng mai ông bắt đầu với ưu tiên số 1. Làm cho xong ưu tiên số 1, rồi ông đi qua ưu tiên số 2, rồi số 3, v.v... Ðừng lo nếu ông không làm xong mọi sự, miễn là ông hoàn tất những điều quan trọng nhất là tốt rồi. Làm theo như vậy mỗi ngày. Sau khi ông được thuyết phục bởi kết quả của phương pháp nầy, gởi cho tôi tấm ngân phiếu với số tiền ông nghĩ rằng xứng đáng với giá trị của lời khuyên nầy.”

Vài tuần sau, ông Schwab gởi cho ông Lee một tấm ngân phiếu 25.000 đô la (nên nhớ đây là số tiền của năm 1930). Ông Schwab nói, “Ðây là bài học quý báu nhất mà tôi học được trong sự nghiệp kinh doanh của tôi.”

Nhiều người chúng ta sống ngày nay phung phí cuộc đời của mình, hoang phí những khả năng mà Thượng Ðế ban cho chúng ta, ngày tháng trôi qua cách lãng phí. Cuộc đời chúng ta trở nên vô nghĩa, nhàm chán, mất mục đích, mất hướng đi.

An Bình & Hạnh Phúc mời bạn tiếp tục đi tìm phương cách để có một đời sống ý nghĩa và hạnh phúc. 

1. Kinh thánh dùng hình ảnh nào để minh họa cho chúng ta tính chất tạm bợ của đời sống trên đất?

“Song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay.” (Giacơ 4:14). Xem thêm Êsai 40:6-8).

“Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.” (2 Phierơ 3:10)

Mọi sự trên thế giới chỉ là tạm bợ. Con người chỉ là lữ khách, “người ở trọ, kẻ đi đường” (1 Phierơ 2:11). Càng ôm chặt, càng vương vấn. Càng đắm đuối vào những sự tạm bợ, càng thêm nhiều đau khổ. Chúng ta sống trong thế gian, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Mọi sự trên thế giới sẽ bị _____ _________.
 

5162840
Today
This Week
This Month
164
5137
16439

2022-09-25 08:47

Dâng Hiến Đóng Góp Cho ABHP TV, Radio, Web, Tài Liệu, College Ministries (Có Biên Nhận Để Khai Thuế-Receipts for Tax) (Donations To help Peace & Happiness Ministries to continue to provide God's Word to the Vietnamese People)

An Bình Hạnh Phúc (US)
P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706
1-888-901-4747
abhpradio.org | anbinhhanhphuc.com.vn | abhp.us

 

Publish modules to the "offcanvas" position.